Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.3.
Публикувано на Monday, 14.09.2020 (16:57)
  • Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.3. "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково