Български English

Новини

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР

Публикувано на петък, 27.10.2017 (10:13) 109

     СНЦ „МИГ  - Мъглиж, Казанлък, Гурково” ще актуализира Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018г. ...   

Виж още

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР

Публикувано на четвъртък, 03.08.2017 (12:33) 145

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016г. и във връзка с изпълнение на чл.11, т. 3 от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г., МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. могат да бъдат представени в срок до 25 август 2017 г. на електронен адрес:  mig.mkg2016@gmail.com...

Виж още

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

Публикувано на петък, 12.05.2017 (09:22) 211

Управителният съвет на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”, на основание чл.43, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Местната инициативна група, което ще се проведе на дата: 31.05.2017 г. в 10.00 часа в гр. Мъглиж в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж

Виж още

Покана ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”

Публикувано на вторник, 18.04.2017 (17:14) 163

Председателят на СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” на основание чл.54, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружението, свиква редовно заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 27.04.2017г. от 10.00ч. в Заседателната зала на „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково”

Виж още
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково