Български English

Новини

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР

Публикувано на петък, 27.10.2017 (10:13) 158

     СНЦ „МИГ  - Мъглиж, Казанлък, Гурково” ще актуализира Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018г. ...   

Виж още

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР

Публикувано на четвъртък, 03.08.2017 (12:33) 184

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016г. и във връзка с изпълнение на чл.11, т. 3 от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г., МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. могат да бъдат представени в срок до 25 август 2017 г. на електронен адрес:  mig.mkg2016@gmail.com...

Виж още
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково