Български English

Новини

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР

Публикувано на петък, 27.10.2017 (10:13) 23

     СНЦ „МИГ  - Мъглиж, Казанлък, Гурково” ще актуализира Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018г. ...   

Виж още

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР

Публикувано на четвъртък, 03.08.2017 (12:33) 68

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016г. и във връзка с изпълнение на чл.11, т. 3 от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г., МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. могат да бъдат представени в срок до 25 август 2017 г. на електронен адрес:  mig.mkg2016@gmail.com...

Виж още

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

Публикувано на петък, 12.05.2017 (09:22) 105

Управителният съвет на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”, на основание чл.43, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Местната инициативна група, което ще се проведе на дата: 31.05.2017 г. в 10.00 часа в гр. Мъглиж в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж

Виж още

Покана ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”

Публикувано на вторник, 18.04.2017 (17:14) 82

Председателят на СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” на основание чл.54, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружението, свиква редовно заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 27.04.2017г. от 10.00ч. в Заседателната зала на „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково”

Виж още

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА МИГ

Публикувано на вторник, 06.12.2016 (17:59) 119

На основание чл. 54, ал. 1 от Устава на Сдружението, УС се свиква на редовно заседание поне един път на три месеца по предварително обявен дневен ред. Заседанието ще се проведе на 12.12.2016 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на МИГ- МКГ на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” 32, със следния   ДНЕВЕН РЕД 

Виж още
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково