Български English

Новини

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването илиразширяването на всичко видове малка по мащаби инфраструктура“

 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково