Български English

Новини

Преразглеждане на проведена процедура с код в ИСУН BG06RDNP01-19.201-S1 по мярка 4.1
Уважаеми кандидати по мярка 4.1. на Местна инициативна група "Мъглиж-Казанлък-Гурково"!
 
Информираме Ви, че с уведомително писмо № 10/ подмярка 19.2 и изх. № 01-6300/03.08.2020 г. на Държавен фонд земеделие, Оценителния доклад по посочената мярка е върнат за преразглеждане от Оценителната комисия и допълнително предоставяне на документи от страна на кандидатите. Оценителната комисия ще положи всички усилия да приключи работа в максимално кратки срокове и да внесе за повторен контрол резултатите от оценката в Държавен фонд земеделие. Разчитаме на бързина и коректност и от Ваша страна при предоставяне на изискваните документи, за да се съкратят възможните забавяния в дейността на комисията!
 
Председател на Оценителна Комисия,
/ Е.КОСКИНА /
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково