Български English

Новини

ПРОВЕДЕНИ ЧЕТИРИ ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”


 

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково