Български English

Новини

ПРОВЕДЕНИ ДВЕ ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЕКИПА И КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ „МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково