Български English

Новини

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково