Български English

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилага...

 2018 г.


 1. ГОСПОДИН АНТОНОВ ГОСПОДИНОВ
 2. РЕНИ МАРИЯНОВА МАЛЕВА
 3. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
 4. ВИКТОРИЯ  ЧАВДАРОВА ВОЙВОДОВА-НЕДЕЛЧЕВА
 5. РОСЕН МИЛЕНОВ БАКАЛОВ
 6. ГЕРГАНА ВЕЛИЧКОВА ЦОНЕВА
 7. ВАСИЛКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
 8. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
 9. ВАСИЛ КЪНЧЕВ ВЪЛЧАНОВ
 10. ЙОНКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
 11. КОЛЬО АТАНАСОВ КОЛЕВ
 12. МАРИЯ АНДРЕЕВА ЕФТИМОВА
 13. ПЛАМЕНА ИВАНОВА ПИСАНКЪНЕВА-ВЕНКОВА
 14. РАДОСТИНА ПЕТКОВА ВЪЛКОВА
 15. КАТЕРИНА ЯНКОВА КОСТОВА
 16. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОСКИНА
 17. ПЛАМЕН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
 • Община Мъглиж
 • Община Казанлък
 • Община Гурково