Български English

Екип на МИГ

Нашият екип

Радостина Вълкова
Изпълнителен директор

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

Катерина  Костова
Експерт по прилагане на стратегията

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

Евгения Коскина
Технически сътрудник

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

Пламен Терзиев
Счетоводител

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково