Български English

Управителен съвет

Председател на УС на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково"

           Господин Антонов Господинов - Представител на Община Мъглиж

Членове на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково"
 1.  Рени Мариянова Малева - представител на Община Мъглиж 
 2.  Пламена Иванова Писанкънева - Венкова, пълномощник на Управителя на„СИЛМИК" ЕООД;
 3.  Гергана Величкова Цонева, Секретар на Народно читалище "Войвода Генчо Къргов - 1920 г.", гр. Гурково;
 4.  Росен Миленов Бакалов, Председател на "Творецъ", гр. Мъглиж;
 5.  Йонко Стефанов Иванов, Управител на „ПРОМАКС" ЕООД; 
 6.  Кольо Атанасов Колев, Изп. Директор на „БУЛМЕТАЛ" АД;
 7.  Мария Димитрова Желева, член на УС на Народно читалище "Пробуда - 1920", с. Копринка; 
 8.  Виктор Иванов Кънчев, представител на Община Казанлък. 
 • Община Мъглиж
 • Община Казанлък
 • Община Гурково