Български English

Екип на МИГ

Нашият екип

Христо Щерев
Изпълнителен директор

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

Катерина  Костова
Експерт по прилагане на стратегията

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

Катерина Костова
Технически сътрудник

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

Даниела Кучкова
Счетоводител

Т: 04321/23-33
Е: mig.mkg2016@gmail.com

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково