Български English

Доклади и Отчети

Годишни доклади за 2023 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2023г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2023г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2023г.

Годишни доклади за 2022 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2022г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2022г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2022г.

Годишни доклади за 2021 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2021г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2021г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2021г.

Годишни доклади за 2020 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2020г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2020г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2020г.

Годишни доклади за 2019 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2019г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2019г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2019г.

Годишни доклади за 2018 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2018г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2018г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2018г.

Годишни доклади за 2017 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2017г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2017г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2017г.
 4. Годишен финансов отчет на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" - 2017 г.

Годишни доклади за 2016 г.


 1. Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" по подмярка 19.2 - 2016г.
 2. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 - Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОРМ на "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" - 2016г.
 3. Годишен доклад за дейността на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък и Гурково" публикуван в ЦРЮЛНЦ - 2016г.
 4. Годишен финансов отчет на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" - 2016 г.
 • Община Мъглиж
 • Община Казанлък
 • Община Гурково