Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.606 - 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково.
Публикувано на Monday, 07.03.2022 (14:59)
  • Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.606 - 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих
  • туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково.
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 16.03.2022 г. 23:59 ч.


 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково