Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.105: МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“
Публикувано на Monday, 17.05.2021 (14:02)
  • Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.105: МИГ „Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково