Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “ на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Публикувано на Monday, 22.10.2018 (09:17)
  • Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “ на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково