Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Публикувано на Monday, 22.10.2018 (09:34)
  • Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково