Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Публикувано на Friday, 18.01.2019 (15:52)
  • Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково