Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.2. "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Публикувано на Wednesday, 21.08.2019 (08:31)
  • Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.2. "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково