Български English

Документи

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изработване на рекламни материали свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково”
Публикувано на Monday, 25.03.2019 (16:00)
  • Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки
  • за определяне стойността на разходите за изработване на рекламни материали свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково”
1. Обява - 25.03.2019г.

2. Техническа спецификация - 25.03.2019г.

3. КС - 25.03.2019г.

4. Оферта - 25.03.2019г.

5. Ценово предложение - 25.03.2019г.


6. Оферта от "Спектър" АД - 29.03.2019г.

7. Оферта от ВИФОР-2006 - 29.03.2019г.

8. Оферта от "МАКЛЕР" ООД - 29.03.2019г.


 
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково