Български English

Документи

Второ Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.2. "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Публикувано на Monday, 25.11.2019 (10:00)
  • Второ Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.2. "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица" на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково