Български English

Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”

На основание чл. 54, ал. 1 от Устава на Сдружението, УС се свиква на редовно заседание поне един път на три месеца по предварително обявен дневен ред.
Заседанието ще се проведе на 27.01.2017 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на МИГ- МКГ на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” 32, ет.1, със следния
 
ДНЕВЕН РЕД 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково