Български English

Новини

Осъществи се първото обсъждане на Стратегия за ВОМР на МИГ МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО
На 22.04.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж, се проведе първо обсъждане на Стратегията за ВОМР. На обсъждането присъстваха заинтерисовани страни от трите общини и се разгледаха силните и слабите страни на териториите им. Следващи обсъждания предстоят през месец май.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково