Български English

Новини

Покана за провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР
Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, каним Ви да вземете участие в провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР, във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
 
Обсъждането ще се проведе на 22.04.2016 год. /петък/ от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково