Български English

Новини

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, каним Ви да вземете участие в провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР, във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
 
Обсъждането ще се проведе на 13.05.2016 год. /петък/ от 11.00 ч. в ПК „Мъдрост” гр. Мъглиж.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково