Български English

Новини

Покана за участие в работна среща за консултиране подготовката на стратегията
Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, каним Ви да вземете участие в провеждане на РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА, във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
 
Консултирането ще се проведе на 15.04.2016 год. /петък/ от 11.00 ч. в Народно читалище „Войвода Генчо Къргов – 1920” гр. Гурково.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково